Відділ освіти, молоді та спорту Любешівської Районної Державної Адміністрації

Відбулася підсумкова конференція працівників освіти району

        Чимало викликів стоїть нині перед працівниками освітньої галузі, адже входження України у європейський і світовий простір вимагає проведення модернізації змісту освіти у контексті її відповідності до сучасних потреб. Питання щодо результативності роботи закладів освіти району в 2017 році та завдання з реалізації освітньої політики на 2018 рік розглянуто 23 лютого 2018 року на розширеному засіданні колегії відділу освіти, молоді та спорту Любешівської райдержадміністрації.

        На заході, що відбувся в ОНЗ "Любешівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія", були присутні працівники районного методичного кабінету, голова РК профспілки працівників освіти і науки Гарбар Н. А., керівники закладів загальної середньої освіти та їх заступники, голови профспілкових комітетів ЗОШ.

        Детальний аналіз діяльності закладів освіти району у контексті філософії освітньої політики в управлінні, фінансуванні, освітніх програмах, у вимогах до оснащення освітнього процесу, до підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснив начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Василь Ілліч Кух. В підсумку до кожного розділу було окреслено основні проблеми на шляху реформування освіти району та визначено завдання щодо реалізації освітньої політики у 2018 році.

-" Розвиток освітньої галузі району в 2017 році відбувався в контексті двох ключових процесів: процесу децентралізації та процесу  імплементації нового Закону України «Про освіту». Децентралізація в Україні передбачає реформування всіх сфер життя місцевих громад. Одним із найбільших секторів публічних послуг, якими користується населення, починаючи з рівня окремої громади, є освіта. І у  рамках децентралізації, і в положеннях нового освітнього закону повноваження центральних органів влади поступово передаються на базовий низовий рівень – на об’єднані громади. Завдання на найближчу перспективу – навчитися цими повноваженнями користуватися, а не менш важливо, усвідомити відповідальність за прийняття рішень.

Концептуальна модель нової української школи передбачає кілька вагомих складових, це - нова структура, новий зміст, вмотивований вчитель, педагогіка партнерства, виховання на цінностях, автономія шкіл, справедливе фінансування, рівний доступ, орієнтація на учня, сучасне освітнє середовище. Якщо вникнути в зміст  цих складових, то відповіддю на питання, що є передумовами успішності нової української школи  знайдемо: по-перше - вчитель, по-друге - зміст і форма його діяльності, а по-третє -  умови, в яких відбувається освітня діяльність.

Розуміючи, що будь-яка система не може одномоментно перейти в своєму розвитку на якісно вищий рівень, важливо усвідомити значимість підготовчого етапу та етапу перехідного. Ми лише на початку важкого і непростого шляху, але для того, щоб його зрозуміти, потрібно по ньому почати рухатися.

2017 рік - це рік фактично початку руху. 

Що ми досягли на початку цього шляху?"

         Із співдоповіддю виступила завідувач районного методичного кабінету Радкевич Людмила Анатоліївна , яка детально зупинилась на методичній роботі.

- "Сучасне суспільство характеризується швидкими, часто не прогнозованими змінами у всіх сферах життя, в тому числі й в освіті, тому й потребує нових ідей, поглядів, нових підходів до організації навчально-виховного процесу, а отже, і  нового вчителя, який не обмежується власним досвідом роботи, а черпає досвід колег на вищих рівнях – районному, обласному, всеукраїнському. 

Упродовж 2017 року районним методичним кабінетом були проведені виїзні або у відділі освіти семінари, майстер-класи, засідання творчих груп, шкіл педагогічної майстерності для педагогічних працівників з різних навчальних предметів та керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, проведено методичний діалог, до участі в якому були запрошені вчителі української мови та літератури, які працюють з учнями 11 класів, та «вчитель-методист» Ковельської міської гімназії Барановська Людмила Леонідівна з метою поширення її досвіду роботи в плані підготовки учнів до ЗНО. Школи інформуються про можливість взяти участь в обласних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах і завжди отримують методичну підтримку від працівників методкабінету, якщо виявляють бажання стати учасниками обласних методичних заходів. І сьогодні це не данина моді, це можливість, якою потрібно скористатися, аби почуватися конкурентоспроможним педагогічним працівником, а відтак виховати конкурентоспроможного випускника школи. 

Думаю, всі вже знають про масштабний проект Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа». Концепцією декларуються суттєві зміни в школі, і це має бути не просто впровадження європейського досвіду та практик – нові можливості мають дати якісні зміни та перетворення в різних сферах. Реорганізація охопить і соціальні аспекти, і проблеми взаємодії всіх учасників – включно з батьками, інновації як технічні, так і в підході до глобальної політики в освіті, нові стандарти якості освіти і методи контролю результатів, більш широкі можливості з зонами відповідальності вчителів та перегляд фінансування.

Тому вже ще з осені розпочалася підготовка вчителів, які навчатимуть першокласників у 2018/2019 навчальному році за новими стандартом. Чотирнадцять учителів початкових класів, які навчатимуть першокласників у 2018-2019 н.р., уже пройшли курсову перепідготовку при ВІППО. До початку навчального року ще четверо вчителів пройдуть таку ж спеціальну курсову перепідготовку.

Загалом типова освітня програма передбачає й очно-дистанційну форму навчання. Дистанційна форма навчання організовується на сайті cтудії онлайн-освіти EdEra. А вже завтра, 24 лютого, відбудеться перше заняття першої очної сесії, на якому 50 початківців району опрацюють чинники якісної початкової освіти, мету і головні компоненти Нової української школи, нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті концепції Нової української школи. Під час наступних сесій (у березні та червні) класоводи навчаться планувати інтегровані тематичні дні та тижні, практикувати «Ранкове Коло», моделювати комфортне класне середовище, ознайомляться з особливостями викладання навчальних предметів інтегрованого курсу «Я досліджую світ», поглянуть в майбутнє крізь призму педагогіки гри.

Під час навчання передбачається виконання різноманітних теоретичних і практичних завдань, результати яких впливають на отримання електронного сертифіката. Наявність сертифіката про успішне проходження курсу обов’язкове для вчителів, які навчатимуть 1-ий клас з 1 вересня 2018 року.

Крім того, в рамках освітньої програми передбачено, і ми вже скористалися цією можливістю, вивчення досвіду вчителів початкових класів, які зараз працюють у пілотних класах. Тому 8 лютого цього року 36 педагогів району стали учасниками методичного моста і відвідали своїх колег у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Раків Ліс Камінь-Каширського району з метою вивчення особливостей створення навчального середовища у першому класі.

У рамках цієї ж програми передбачається і навчання директорів шкіл та їх заступників з навчально-виховної роботи.

З метою пошуку нових і вдосконалення існуючих принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання у районі здійснюється інноваційна діяльність.

         Приємно відзначити, що з першого вересня 19 першокласників опорного навчального закладу Любешівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» навчаються за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Всього на Волині таких класів є сімнадцять, переважно міських шкіл. «Програма «Інтелект України» реалізовує Концепцію Нової української школи. 

Для належної організації роботи у проекті «Інтелект України» заступник директора Любешівського НВК Пасевич Л.В. та вчитель, який працює в проектному класі, Джуманюк М.Л., пройшли відповідне навчання.

Відповідно до п.16 розпорядження Кабінету Міністрів України (від 13.12.2017 р. № 903) «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України (від09.02.2018 року)  три ЗНЗ району (ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Великий Курінь, Ветли, Судче)  братимуть участь у першому циклі моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи (4 клас). Всього в області до такого моніторингу залучається 13 шкіл (з них: 1 міська (Горохів), 1 смт (Голоби) та 13 сільських, в т.ч. 3 наших).

         Крім того, одна із шкіл району є учасником Міжнародного дослідження якості освіти PISA, яке здійснюється через вимірювання компетентностей учнів із читання, математики та природничих дисциплін. Однак PISA не перевіряє рівня навчальних досягнень учнів, натомість оцінює, наскільки учень зможе використовувати знання й уміння, отримані в школі, за можливих життєвих труднощів і викликів.

Як бачимо, нам усім спільно – відділу освіти, районному кабінету, навчальним закладам - є над чим працювати.

Вчителі району залучаються до перевірки робіт учасників обласних олімпіад (Рипіч Н.М., вчитель англійської мови, та Бас М.П., вчитель історії). Педагоги району є членами творчих груп (Нестерук Н.Ф.). Пятеро вчителів району є кандидатами в екзаменатори на ЗНО (4  - з української мови та літератури, 1  - з англійської мови).

   Традиційно з метою популяризації кращого педагогічного досвіду  було проведено районний конкурс «Вчитель року-2018», забезпечено участь чотирьох педагогів в обласному конкурсі. На обласну виставку дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» у 2017 році було представлено багато робіт, 12 кращих робіт учителів нашого району були відзначені облуон за зайняті І, ІІ, ІІІ місця.

         Шановні колеги, на сьогодні ми маємо успіхи, але ще більше маємо завдань, вирішення яких залежить від усвідомлення важливості справи, яку робимо, від нашої згуртованості.

     Таким чином, районний  методичний кабінет і надалі працюватиме над виконанням основного завдання - підтримкою рівня професійної майстерності педагогів, їхнього професійного  вдосконалення, будемо тримати руку на пульсі педагогічної творчості і створювати необхідні умови для їхнього творчого зростання педагогів, учнів і  - свого творчого зростання."

         До обговорення долучилась завідувач районної психолого-медико-педагогічгої консультації Жилко Тетяна Борисівна, яка детально зупинилася на роботі з дітьми з особливими освітніми потребами та розповіла про необідність створення в районі інклюзивно-ресурсного центру.

- "Протягом 2017-2018 навчального року при 16 загальноосвітніх навчальних закладах району організоване індивідуальне навчання для 39 школярів та в 15 навчальних закладах 28 школярів охоплено інклюзивним навчанням (згідно висновкам ПМПК та довідкам ЛКК).  Хочу зауважити, що наш район займає одне із перших місць по кількості дітей з особливими освітніми потребами, чим, звичайно, похизуватись ми не можемо.

            22 лютого 2018 року було проведено районне засідання ПМПК, на якому обстежені діти, які будуть вперше  представлені на обласному засіданні ПМПК. Відповідно до чинного законодавства буде проведено обласне засідання ПМПК з 14 по17 травня 2018 року, згідно якого  в  наступному навчальному році ми працюємо за звичною нам схемою. Після отримання витягів з протоколів ПМПК, довідок ЛКК організовуємо індивідуальне та інклюзивне навчання. Але з 1 вересня 2018 року обласна ПМПК втрачає свою функцію, адже згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» виникає необхідність створення інклюзивно-ресурсного центру і в Любешівському районі. Статтею 20 Закону України «Про освіту» визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють ІРЦ з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. Положенням про ІРЦ передбачено, що засновниками центрів є представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад та районні ради. Центри утворюються з розрахунку один центр не більш як на 7 тис. дітей, які проживають на території району. Шляхом реорганізації існуючої мережі психолого-медико-педагогічної консультації має створитись районний ІРЦ, так як кількість дитячого населення від 0 до 18 років  у Любешівському районі становить 9 431 осіб. Центр є установою що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження. ІРЦ є юридичною особою. Він повинен мати приміщення, пристосоване для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства  у тому числі державних санітарних норм і правил державних будівельних норм. 

 Основними завданнями центру є :

  1. проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання
  2. надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами
  3. надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання
  4. надання консультативно-психологічної допомоги батькам
  5. надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних та загальноосвітніх закладів."

      За підсумками роботи колегії прийнято рішення, в якому визначено пріоритетні завдання діяльності закладів освіти району в 2018 році.« повернутися до списку новин